Vælg en side

Fotograferingen er gratis og uforpligtende forældrene tager først stilling til om de vil handle billedernår de ser prøvebilleder fra optagelserne.Fotografen tager 5 – 10 billeder af hvert barn. Er det en weekend aktivitet fotograferer vi også gerne søskende.

Forældrene vælger selv på internettet en eller flere af optagelserne samt bestiller og betaler der. Der er 3 populære pakker at vælge mellem sammensat efter erfaringer fra flere tusinde familier.

Der kan også tilkøbes løse billeder fra de øvrige optagelser og som noget helt nyt kan der købes helt valgfrit uden nogen pakke.

Selv om forældrene først handler billeder efter at have set prøvebillederne er der i de første 14 dagefuld returret på de færdige billeder.

Weekend fotografering i institutionen:

Fordelene ved weekend fotografering er:

              Børnene:            De oplever fotograferingen som en familie aktivitet,
                                           hvor også evt. søskende deltager.

              Forældrene:       Kan få søskende fotograferet alene og / eller sammen med det barn de
                                           har i institutionen. De kan være “stylister”, hvis de vil og evt. gå i dialog
                                           med fotografen om bedste baggrund m.m.

              Pædagogerne:  Kan hvis det ønskes, blive helt fri for fotoaktiviteten. Evt. kan det aftales, 
                                           at det er en fra forældrebestyrelsen, som åbner og lukker for fotografen.

Læs også: